UK Bookmakers
 • AUDITORIUM ME AVOKATIN E POPULLIT DHE OSBE

  Në auditoriumin me temë "Respektimi i të drejtave dhe standarteve të personave të privuar nga liria...

  Lexo me shume.

 • VIZITA NË MBRETËRINË E BASHKUAR,THEKSOHET RËNDËSIA E APLIKIMIT TË DËNIMEVE ALTERNATIVE 
  Lexo me shume.

 • FORCIMI I BASHKËPUNIMIT ME DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË BURGJEVE.

  Lexo me shume.

 • LANCIMI I HARTËS SË QENDRAVE PRITËSE SË ZBATIMIT TË PUNËS NË INTERES PUBLIK PËR TË MITURIT NË SHQIPËRI.

  Lexo me shume.

 • "IMPLEMENTIMI I PRAKTIKAVE MË TË MIRA" - VAZHDON PROJEKTI ME DREJTORINË ARSIMORE BERAT.

  Lexo me shume.

 • IMPLEMENTIMI I "INSTRUMENTIT TË VLERËSIMIT TË RREZIKSHMËRISË PËR TË MITURIT DHE TË RINJTË"

   Lexo me shume.

 • "IMPLEMENTIMI I PRAKTIKAVE MË TË MIRA" - NIS PROJEKTI ME DREJTORINË ARSIMORE DURRËS

   

  Lexo me shume.

 • Takim i organizuar nga Shërbimi i Provës dhe Këshilli i Evropës  


   Lexo me shume.

 • MISIONI

  Vlerat në themel të Shërbimit të Provës janë respekti për dinjitetin njerëzor, koncepti i mundësive të individit për të ndryshuar dhe për t’u rritur, si dhe të qënit i drejtë dhe i paanshëm.

  Lexo me shume.

 • TAKIMI ME OSBE DHE AMBASADORËT

  Institucioni i Shërbimit të Provës ka marrë pjesë në “Prezantimin e veprimtarisë së Prezencës së OSBE në Shqipëri”  para përfaqësive diplomatike...

  Lexo me shume.

Drejtori i Përgjithshëm

 

Drejtor i Pergjithshem

Z. Ilir  Qafa, i martuar dhe me tre fëmijë, është emëruar në detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm të Shërbimit të Provës pas një përvoje administrative, gjatë së cilës ka përmbushur me përgjegjshmëri dhe përkushtim detyra në pozicione ekzekutuese dhe drejtuese.

Z. Qafa, ka qenë  pjesë e Drejtorisë e Përgjithshme të  Kodifikimit në  Ministrinë e Drejtësisë, pranë Sektorit të Integrimit dhe Marrëveshjeve Ndërkombëtare.

Në vijim, është emëruar Inspektor në Agjencinë e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, detyrë të cilën e ka ushtruar deri në emërimin në pozicionin e Përgjegjësit të Sektorit dhe më pas të Drejtorit të Drejtorisë në Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës.

Përpara emërimit në detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm të Shërbimit të Provës, z. Ilir Qafa ka ushtruar detyrën e Drejtorit të Drejtorisë  në Bashkinë e Tiranës, të Këshilltarit të Ministrit të Drejtësisë, si dhe të Drejtorit të komanduar të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Përmbarimor Gjyqësor.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

Numri i vizitave

Vizita sot 23

Vizita dje 186

Vizita gjatë javës 209

Vizita gjatë muajit 4418

Vizita Total 67561

All CMS Templates - Click Here