UK Bookmakers
 • "IMPLEMENTIMI I PRAKTIKAVE MË TË MIRA" - VAZHDON PROJEKTI ME DREJTORINË ARSIMORE KORÇË.

  Lexo me shume.

 • IMPLEMENTIMI I "INSTRUMENTIT TË VLERËSIMIT TË RREZIKSHMËRISË PËR TË MITURIT DHE TË RINJTË"

   Lexo me shume.

 • "IMPLEMENTIMI I PRAKTIKAVE MË TË MIRA" - NIS PROJEKTI ME DREJTORINË ARSIMORE DURRËS

   

  Lexo me shume.

 • Takim i organizuar nga Shërbimi i Provës dhe Këshilli i Evropës  


   Lexo me shume.

 • MISIONI

  Vlerat në themel të Shërbimit të Provës janë respekti për dinjitetin njerëzor, koncepti i mundësive të individit për të ndryshuar dhe për t’u rritur, si dhe të qënit i drejtë dhe i paanshëm.

  Lexo me shume.

 • TAKIMI ME OSBE DHE AMBASADORËT

  Institucioni i Shërbimit të Provës ka marrë pjesë në “Prezantimin e veprimtarisë së Prezencës së OSBE në Shqipëri”  para përfaqësive diplomatike...

  Lexo me shume.

 • VIJON KURSI I GJUHËS ANGLEZE PËR TË MITURIT

  Pas lidhjes së marrveshjes nga ana e Shërbimit të Provës me Shoqatën "Ideas Partnership"...

  Lexo me shume.

Drejtori i Përgjithshëm

 

Drejtor i PergjithshemZ. Ilir  Qafa, i martuar dhe me tre fëmijë, është diplomuar në fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Romës “La Sapienza”. 

Z. Qafa është emëruar në detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm të Shërbimit të Provës pas një përvoje të konsiderueshme në administratën shtetërore gjatë së cilës ka përmbushur me përgjegjshmëri dhe përkushtim detyra në pozicione ekzekutuese dhe drejtuese.

Pas eksperiencës në fushën e avokatisë të ushtruar në Itali dhe Shqipëri, është bërë pjesë e Ministrisë së Drejtësisë në vitin 2009, duke punuar si specialist në Drejtorinë e Përgjithshme të  Kodifikimit.

Në Qershor të vitit 2010, u emërua Inspektor në Agjencinë e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, detyrë të cilën e ka ushtruar deri në emërimin në pozicionin e Përgjegjësit të Sektorit dhe më pas të Drejtorit të Drejtorisë në Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

Numri i vizitave

Vizita sot 22

Vizita dje 119

Vizita gjatë javës 728

Vizita gjatë muajit 2983

Vizita Total 40208

All CMS Templates - Click Here