UK Bookmakers
 • TAKIM NDËRGJEGJËSUES ME AKTORË TË DREJTËSISË DHE SHOQËRISË CIVILE


  Lexo me shume.

 • TRAJNIM MBI PRAKTIKAT E APLIKIMIT TË DËNIMEVE ALTERNATIVE


  Lexo me shume.

 • TAKIM NË KORÇË ME AKTORËT E DREJTËSISË MBI MASAT ALTERNATIVE TË DËNIMIT


  Lexo me shume.

 • TAKIM SENSIBILIZUES MBI DËNIMET ALTERNATIVE NË GJIROKASTËR

  Në kuadër të bashkëpunimit disa vjeçarë të Shërbimit të Provës...

  Lexo me shume.

 • TAKIM NË VLORË OSBE, SHKOLLA MAGISTRATURËS, SHËRBIMI PROVËS, GJYQTARË E PROKURORË

  Lexo me shume.

 • TAKIM ME PSIKOLOGË TË SHKOLLAVE NË TIRANË, OSBE DHE SHËRBIMI PROVËS


  Lexo me shume.

 • TAKIMI NËNTOR 2015 NË TIRANË ME PROKURORË DHE GJYQTARË

  Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës, në bashkëpunim me prezencën...

  Lexo me shume.

 • TRAJNIM NË KORÇË OSBE & SHËRBIMI PROVËS ME AKTORË TË DREJTËSISË

  Me mbështetjen e OSBE dhe në bashkëpunimin me...

  Lexo me shume.

 • SHPALLET FAZA E DYTË E APLIKIMEVE PËR PRAKTIKË NË ADMINISTRATËN PUBLIKE


  Lexo me shume.

 • TAKIMI DURRËS

  Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës me mbështetjen e OSBE organizoi më datë 15.03.2016 një takim të përbashkët në qytetin e Durrësit me...

  Lexo me shume.

 • VIZITË NË SHQIPËRI E PËRFAQËSUESIT TË KONFEDERATËS EVROPIANE TË SHËRBIMIT TË PROVËS

  Lexo me shume.

  slite_muzeu
 • LIDHET MARRËVESHJA ME SHËRBIMIN KOMBËTAR TË PUNËSIMIT


  Lexo me shume.

 • STABILIZIMI I BASHKËPUNIMIT ME UNIVERSITETIN E TIRANËS

  Në datën 16.09.2015 u nënshkrua marrëveshja midis Drejtorisë së ...

  Lexo me shume.

 • TRYEZË E RRUMBULLAKËT ME SHOQËRINË CIVILE

  Drejtoria e Përgjithëshme e Shërbimit të Provës zhvilloi në datën 23 prill 2015 një tryezë të rrumbullakët me Shoqërinë Civile...

  Lexo me shume.

 • AUDITORIUM ME AVOKATIN E POPULLIT DHE OSBE

  Në auditoriumin me temë "Respektimi i të drejtave dhe standarteve të personave të privuar nga liria...

  Lexo me shume.

 • Takim i organizuar nga Shërbimi i Provës dhe Këshilli i Evropës  


   Lexo me shume.

 • MISIONI

  Vlerat në themel të Shërbimit të Provës janë respekti për dinjitetin njerëzor, koncepti i mundësive të individit për të ndryshuar dhe për t’u rritur, si dhe të qënit i drejtë dhe i paanshëm.

  Lexo me shume.

 • TAKIMI ME OSBE DHE AMBASADORËT

  Institucioni i Shërbimit të Provës ka marrë pjesë në “Prezantimin e veprimtarisë së Prezencës së OSBE në Shqipëri”  para përfaqësive diplomatike...

  Lexo me shume.

Misioni

 

Vlerat në themel të aktivitetit të Shërbimit të Provës janë, respekti për dinjitetin njerëzor, koncepti i mundësive të individit për të ndryshuar dhe për t’u rritur, si dhe të qënit i drejtë dhe i paanshëm.

Misioni ynë parësor është mbrojtja e komunitetit dhe parandalimi i recidivizmit (përsëritjes së veprës penale), asistimi dhe konsultimi për riintegrimin dhe risocializimin me sukses në komunitet të shkelësve të ligjit duke ndihmuar, nëpërmjet metodave dhe instrumenteve më bashkëkohore, në kapërcimin e vështirësive për riintegrimin shoqëror dhe sjelljen e ndryshimeve pozitive në jetën e tyre.

Qëllimi i Shërbimit të Provës në Shqipëri është mbikëqyrja dhe mbështetja e:

 • Zbatimit të dënimeve alternative me qëllim mbrojtjen e interesave publike,
 •  Parandalimit të kryerjes së veprave penale,
 • Asistimit të personit të dënuar për përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga dënimi alternativ,
 • Bashkëpunimit dhe paraqitjes së informacionit dhe raporteve para prokurorisë dhe gjykatës, 

Për realizimin e këtyre qëllimeve, Shërbimi i Provës, kur kjo gjë është e nevojshme, bashkëpunon me institucione shtetërore, qendrore apo lokale, me komunitetin lokal, si dhe me institucione të tjera dhe organizata jofitimprurëse për zbatimin e dënimeve alternative.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

Numri i vizitave

Vizita sot 0

Vizita dje 119

Vizita gjatë javës 119

Vizita gjatë muajit 1746

Vizita Total 135882

All CMS Templates - Click Here